Plus GSM: Szkolenie ratownictwo w obliczu aktów terroru

W czerwcu tego roku Centrum Ratownictwa zrealizowało wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostek Specjalnych MSW szkolenie z zakresu ratownictwa w obliczu aktów terroru. Szkoleniu podlegało ponad 100 członków Formacji Obrony Cywilnej spółki Plus GSM - operatora telefonii komórkowej określanego przez ekspertów jako strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa.

Ćwiczenia obejmowały postępowanie w zakresie ratownictwa oraz prowadzenia akcji ewakuacyjnej w zdarzeniu o charakterze masowym. W kilku realizowanych scenariuszach znaczny nacisk postawiony został na zasady prewencji oraz profilaktyki w sytuacji zagrożenia atakiem z użyciem bronii chemicznej oraz materiału biologicznego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij