Podsumowanie kursów KPP w 2017 roku

W ubiegły weekend zakończył się ostatni w tym roku kurs KPP. Naszym kursantom z Warszawy serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu Ratownika. W związku z dobiegającym końca rokiem 2017 przygotowaliśmy podsumowanie zrealizowanych kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W okresie od stycznia do grudnia przeprowadziliśmy na terenie całej Polski 30 pełnych kursów KPP i 37 recertyfikacji. Wydane przez Centrum Ratownictwa zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Ratownika otrzymało 950 osób.

Ponadto Centrum Ratownictwa otrzymało ocenę pozytywną z kontroli przeprowadzonej na początku listopada br. przez zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem kontroli była ocena prawidłowości przeprowadzania kursu zgodnie z zatwierdzonym ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności z ustawą z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408).

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij