Podsumowanie kursów KPP w 2017 roku

W ubiegły weekend zakończył się ostatni w tym roku kurs KPP. Naszym kursantom z Warszawy serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu Ratownika. W związku z dobiegającym końca rokiem 2017 przygotowaliśmy podsumowanie zrealizowanych kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W okresie od stycznia do grudnia przeprowadziliśmy na terenie całej Polski 30 pełnych kursów KPP i 37 recertyfikacji. Wydane przez Centrum Ratownictwa zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Ratownika otrzymało 950 osób.

Ponadto Centrum Ratownictwa otrzymało ocenę pozytywną z kontroli przeprowadzonej na początku listopada br. przez zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem kontroli była ocena prawidłowości przeprowadzania kursu zgodnie z zatwierdzonym ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności z ustawą z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408).

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij