Policjanci przeszkoleni przez Centrum uratowali życie dziecka

Nie ma dla nas większej satysfakcji niż kolejna wiadomość o tym, że kursanci Centrum Ratownictwa uratowali komuś życie. Policjanci z Nowego Targu udzielili pierwszej pomocy półtorarocznej dziewczynce, która nie oddychała i była nieprzytomna.

Kilka dni temu zadzwonił do nas jeden z policjantów z Nowego Targu, który brał udział w kursie KPP zrealizowanym przez Centrum Ratownictwa na zlecenie Komendanta Głównego Policji w ramach projektu "Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy". Opowiedział nam o sytuacji, kiedy jadąc na interwencję zauważyli na poboczu zbiegowisko wokół kobiety z małym dzieckiem. Jak się okazało 18-miesięczna dziewczynka była nieprzytomna i nie oddychała, a żaden ze świadków zdarzenia nie był przeszkolony do udzielenia jej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze Policji natychmiast przystąpili do działania. Jeden z nich rozpoczął resuscytację, dzięki czemu udało mu się przywrócić dziecku oddech, natomiast drugi zebrał wywiad i starał się uspokoić przerażoną matkę. Policjanci zabezpieczali niemowlę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

„Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmował 52 sesje szkoleniowe, w których łącznie wzięło udział ponad 3000 policjantów pełniących obowiązki we wszystkich wydziałach Policji: prewencji, drogówce, a także w samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych. Podstawowym celem szkolenia było uzyskanie przez funkcjonariuszy Policji uprawnień formalnych oraz umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w codziennej służbie, podczas planowych działań policyjnych, w czasie akcji i operacji policyjnych podejmowanych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami i awariami technicznymi oraz w przypadku konieczności ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zrealizowany w ramach projektu, na mocy rozporządzenia ministra zdrowia, trwał 66 godzin, z czego aż 42 godziny poświęcone były na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, prowadzenie wstępnej segregacji medycznej oraz obsługę defibrylatora automatycznego i półautomatycznego, a także zagadnienia urazowe dopasowane specjalnie do specyfiki pracy policjantów. Po zdaniu państwowego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej uczestnicy otrzymali tytuł „Ratownika” (na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Szkolenie funkcjonariuszy zainicjowało także wdrożenie do działań Policji standardów dostosowanych do potrzeb i specyfiki pracy funkcjonariuszy.

Serdecznie gratulujemy postawy, a dziewczynce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij