Pomóż Miśce nawiązać kontakt - licytacja

Z okazji 5. urodzin Centrum Ratownictwa włączyło się akcji "Dyszka dla Miśki". Na aukcję wystawiliśmy "Szkolenie z pierwszej pomocy 8h BLS-AED". Termin szkolenia to 10 września 2016 r.

Jaśmina 1 września skończyła 5 lat. Ma autyzm. Miśka długo żyła sobie w swoim świecie, w swoim samowystarczalnym kokonie. Nie mówiła, nie patrzyła w oczy, rzadko nawiązywała kontakt. Dzięki intensywnej pracy terapeutycznej, wspieranej farmakologią po ponad 2 latach widoczne są pierwsze efekty: zaczyna nawiązywać kontakt, próbuje się bawić, wymawia pojedyncze słowa.

Z okazji 5. urodzin Centrum Ratownictwa włączyło się akcji "Dyszka dla Miśki". Na aukcję wystawiliśmy "Szkolenie z pierwszej pomocy 8h BLS-AED". Termin szkolenia to 10 września 2016 r.

Zasady : Licytujemy pod zdjęciem. Wygrywa najwyższa w momencie zakończenia aukcji oferta.

Aukcja trwa do 9.09.2016 do godz. 9:00.

Zapraszamy do licytowania:
https://www.facebook.com/1725385621082032/photos/rpd.100002486936465/1813302208957039/?type=3&theater

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij