Punkt Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy

Centrum Ratownictwa wyposażyło i prowadzi Punkt Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów w Bogatyni. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, zapewniający zabezpieczenie na budowie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kontrakt został podpisany do końca przewidywanego czasu budowy bloku energetycznego.

Umowa o świadczenie usług w zakresie ratownictwa oraz promocji zdrowia na terenie Budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów została zawarta pomiędzy Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. a konsorcjum Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów Spółka Cywilna.

Budimex S.A. jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców i zakłada wprowadzenie rozwiązań systemowych z dziedziny BHP, które pozwolą na całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej.

Wieloletnia współpraca w zakresie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy zaowocowała powierzeniem nam nowatorskiego projektu wyposażenia i prowadzenia Punktu Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów. Centrum Ratownictwa zobowiązało się do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia zabezpieczenia na budowie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij