Punkt Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy

Centrum Ratownictwa wyposażyło i prowadzi Punkt Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów w Bogatyni. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, zapewniający zabezpieczenie na budowie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kontrakt został podpisany do końca przewidywanego czasu budowy bloku energetycznego.

Umowa o świadczenie usług w zakresie ratownictwa oraz promocji zdrowia na terenie Budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów została zawarta pomiędzy Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. a konsorcjum Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów Spółka Cywilna.

Budimex S.A. jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców i zakłada wprowadzenie rozwiązań systemowych z dziedziny BHP, które pozwolą na całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej.

Wieloletnia współpraca w zakresie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy zaowocowała powierzeniem nam nowatorskiego projektu wyposażenia i prowadzenia Punktu Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów. Centrum Ratownictwa zobowiązało się do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia zabezpieczenia na budowie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj