Punkt Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy

Centrum Ratownictwa wyposażyło i prowadzi Punkt Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów w Bogatyni. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, zapewniający zabezpieczenie na budowie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kontrakt został podpisany do końca przewidywanego czasu budowy bloku energetycznego.

Umowa o świadczenie usług w zakresie ratownictwa oraz promocji zdrowia na terenie Budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów została zawarta pomiędzy Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. a konsorcjum Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów Spółka Cywilna.

Budimex S.A. jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców i zakłada wprowadzenie rozwiązań systemowych z dziedziny BHP, które pozwolą na całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej.

Wieloletnia współpraca w zakresie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy zaowocowała powierzeniem nam nowatorskiego projektu wyposażenia i prowadzenia Punktu Zabezpieczenia Medycznego na terenie budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów. Centrum Ratownictwa zobowiązało się do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia zabezpieczenia na budowie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij