Ratownictwo drogowe – OSP Warszawa – Białołęka

Strażacy OSP Warszawa – Białołęka zostali przeszkoleni przez instruktorów Centrum Ratownictwa z zakresu ratownictwa drogowego. Druhowie mieli możliwość utrwalenia i przećwiczenia procedur udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku komunikacyjnego, m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocenę stanu poszkodowanych i ich ewakuację.

Specyfika wypadków drogowych jest bardzo różnorodna, np. potrącenie pieszego, potrącenie rowerzysty, wypadek z udziałem motocyklisty, zderzenie czołowe z aut osobowych, zderzenie boczne aut osobowych. Za wypadek drogowy uważane jest bowiem każde zdarzenie w ruchu drogowym z udziałem jednego lub więcej uczestników ruchu drogowego, w wyniku którego uczestnik został ranny lub poniósł śmierć. Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych zalicza się prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, nadmierną prędkość, niedostosowanie prędkości jazdy do warunków pogodowych, wymuszanie pierwszeństwa oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Na miejsce zdarzenia oprócz policji i PRM wzywana jest również straż pożarna. W zależności od tego, która ze służb jako pierwsza przybyła na miejsce zdarzenia, zadaniem strażaków oprócz udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym jest przede wszystkim zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ewakuacja poszkodowanych uwięzionych w pojazdach.

Strażacy OSP Warszawa – Białołęka wraz z instruktorami Centrum Ratownictwa przeanalizowali schematy postępowania w zależności od rodzaju wypadku, a przygotowane przez naszych instruktorów symulacje umożliwiły uczestnikom szkolenia przećwiczyć podstawowe działania wykonywane przy udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij