Ratownictwo drogowe dla kierowców MZA

W drugiej połowie marca Centrum Ratownictwa przeprowadziło dwa dwudniowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa drogowego dla pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 21 kierowców warszawskich autobusów, jednak w najbliższych miesiącach MZA planuje przeszkolić kolejne grupy.

Pracownicy Miejskich Zakładów Autobusowych w trakcie dwudniowego szkolenia przećwiczyli procedury postępowania w różnych sytuacjach, z którymi mogą mieć styczność w komunikacji zbiorowej. Kierowcy mieli możliwość opanowania zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora AED, jak również zapoznania się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz zasad postępowania w stanach zagrożenia życia (np. ostrym zespole wieńcowym/zawale, udarze mózgu, hipoglikemii w przebiegu cukrzycy i epilepsji). Ponad to nauczyli się zaopatrywać podstawowe urazy tj. złamania, zwichnięcia, zranienia czy poparzenia. W programie szkolenia zaplanowany został również trening trzech symulowanych akcji ratowniczych. Kierowcy pod okiem naszych instruktorów przećwiczyli ewakuację pasażerów z zadymionego autobusu, a następnie sami mieli za zadanie wydostać się z zasnutego gryzącym dymem samochodu osobowego mającego zablokowane drzwi i okna.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij