Ratownictwo drogowe dla kierowców MZA

W drugiej połowie marca Centrum Ratownictwa przeprowadziło dwa dwudniowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa drogowego dla pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 21 kierowców warszawskich autobusów, jednak w najbliższych miesiącach MZA planuje przeszkolić kolejne grupy.

Pracownicy Miejskich Zakładów Autobusowych w trakcie dwudniowego szkolenia przećwiczyli procedury postępowania w różnych sytuacjach, z którymi mogą mieć styczność w komunikacji zbiorowej. Kierowcy mieli możliwość opanowania zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora AED, jak również zapoznania się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz zasad postępowania w stanach zagrożenia życia (np. ostrym zespole wieńcowym/zawale, udarze mózgu, hipoglikemii w przebiegu cukrzycy i epilepsji). Ponad to nauczyli się zaopatrywać podstawowe urazy tj. złamania, zwichnięcia, zranienia czy poparzenia. W programie szkolenia zaplanowany został również trening trzech symulowanych akcji ratowniczych. Kierowcy pod okiem naszych instruktorów przećwiczyli ewakuację pasażerów z zadymionego autobusu, a następnie sami mieli za zadanie wydostać się z zasnutego gryzącym dymem samochodu osobowego mającego zablokowane drzwi i okna.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij