Recertyfikacja dla Grupy Karkonoskiej GOPR

W połowie sierpnia kolejny już raz zorganizowaliśmy szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tym razem w ręce naszych instruktorów Macieja Solskiego, Andrzeja Sowińskiego oraz Jakuba Grosickiego trafiła grupa Ratowników pracujących od wielu lat na górskich szlakach.

Tematyka kursu przygotowującego do ponownego zdania egzaminu KPP, czyli recertyfikacji obejmowała zagadnienia takie jak: resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych oraz dzieci, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, przyrządowe i bez przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych. Poddani intensywnemu przygotowaniu do recertyfikacji kursanci musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym z urazami wielonarządowymi po upadku z wysokości. W trakcie szkolenia omawiany był również sposób postępowania z pacjentem: z ostrym zespołem wieńcowym (tzw: zawał serca), silną dusznością, wstrząsem anafilaktycznym, cukrzycą, hipotermią. W ciągu trzydniowego szkolenia ratownicy górscy odświeżyli i utrwalili wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin teoretyczny, na który składa się test z 30 losowo wybranych pytań oraz egzamin praktyczny składający się z 3 zadań wszyscy kursanci zdali śpiewająco! Serdecznie gratulujemy!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij