Ryglice - pierwsza pomoc w szkołach

Pod koniec listopada razem z druhami OSP Ryglice przeprowadziliśmy cykl szkoleń w gminnych szkołach gimnazjalnych. W trakcie szkolenia uczniowie zostali zapoznani z podstawami pierwszej pomocy. Nasi doświadczeni instruktorzy przećwiczyli z gimnazjalistami schematy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, wyjaśnili podstawowe zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzania oraz pokazali, w jaki sposób prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bez i z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj