Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego

Ratownictwo to nie branża, a służba w której wszyscy zobowiązani jesteśmy ramię w ramię stawiać czoła wyzwaniom jakie rodzi zdrowie publiczne.

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania COVID-19 spotykamy się ze zwiększoną liczbą zapytań ze strony osób i organizacji o możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ratownictwa. Dotyczą one w znacznej mierze ratowników oraz personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo publiczne. Wierzymy, że ratownictwo to nie branża, a służba w której wszyscy zobowiązani jesteśmy ramię w ramię stawiać czoła wyzwaniom, jakie rodzi zdrowie publiczne.

W związku z powyższym nie wyobrażamy sobie możliwości zawieszenia naszej działalności. W tym trudnym czasie Zarząd Centrum Ratownictwa pozostaje wierny misji naszej firmy i jednogłośnie podjął decyzję, by nie pozostawiać ratowników i organizacji bez wsparcia, a nawet rozszerzyć swoją działalność w zakresie bezpośredniego udzielania świadczeń profilaktycznych.

W czasie kryzysu specjalistyczne szkolenie służb ratowniczych i obywatelskich w organizacjach nabiera szczególnego znaczenia, w szczególności w świetle stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, którą zamieszczamy poniżej. Wobec oczywistych zagrożeń związanych z potencjalnym rozprzestrzenianiem wirusa nasze działania wymagają dostosowania do nowych warunków oraz wdrożenia szczególnych środków zaradczych, które mogą stanowić dla Państwa uciążliwość w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 13.03.2020 anulowane zostaną wszystkie kursy w grupach powyżej 50 osób. Prosimy Państwa o zrozumienie i pomoc w bezwzględnym przestrzeganiu wprowadzonych zasad.

Pamiętaj, że od dnia dzisiejszego tj. 13.03.2020 roku, w trosce o wspólne bezpieczeństwo:

 • zajęcia prowadzone są przez jednego instruktora w grupie liczącej nie więcej niż 6 osób, tak aby ograniczyć powstawanie większych zgromadzeń,
 • forma zajęć w salach dydaktycznych została ograniczona na rzecz wykładów e-learningowych, zgodnie z regulaminem kursu zgłoszonym Wojewodzie Dolnośląskiemu. System e-learningowy jest zalecany aktualnie dla Uczelni Wyższych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • szczególny nacisk położony został na ćwiczenia praktyczne w otwartej przestrzeni, w grupach nie większych niż 6 osób, z wykorzystaniem dodatkowych środków dezynfekcji i aseptyki, tak by spełnić surowe normy profilaktyki epidemiologicznej.
 • Zmiany w sposobie realizacji programu kursów wychodzą naprzeciw zaleceniom Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz publicznych dotyczących ograniczeń w zakresie zgromadzeń publicznych, a także szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Wierzymy, że każdy obywatel powinien znać zasady profilaktyki i unikania ryzyka, czemu służy szeroka kampanii informacyjna w mediach. Tymczasem służby zaangażowane w niesienie pomocy oraz osoby oczekujące szczególnej wiedzy w zakresie ratowania życia powinny otrzymać dostęp do najbardziej aktualnej i szczegółowej informacji dotyczącej procedur bezpieczeństwa, zasad udzielania pomocy oraz reagowania.

 • Jak Ratownik KPP może rozpoznać objawy niewydolności oddechowej np. w trakcie kontroli drogowej?
 • Jak zdobyć i stosować lek ratujący życie w chorobach dróg oddechowych: TLEN?
 • Jak Funkcjonariusz Policji czy Straży Granicznej może odróżnić duszność spowodowaną astmą od objawów groźnej infekcji?
 • Jak Strażak może bezpiecznie dla siebie zorganizować asystę i pierwszą pomoc w swojej miejscowości?
 • Jak wyobrażasz sobie prowadzenie resuscytacji w okresie epidemii?
 • Czy i jakich środków ochrony osobistej należy używać w organizacji, miejscu publicznym i zakładzie pracy?
 • Jak bezpiecznie wykorzystać zakładowe apteczki: który sprzęt wymaga dezynfekcji, a który utylizacji?
 • Jak przygotować się na warunki izolacji i pozyskać improwizowane środki dezynfekcji oraz ochrony osobistej?
 • Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymasz z rąk najlepszych specjalistów i praktyków.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Switch to English
  Kontakt
  Szukaj