SAWO 2016

W dniach 26-28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa.

SAWO to największe targi branży Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Są one jednym z ważniejszych źródeł informacji o najnowszych technologiach i produktach, a także o aktualnej sytuacji na rynku. Swoją ofertę prezentują ponad 220 firmy z 23 krajów, w tym liderzy branży z Polski i producenci światowych marek.

W ramach targów, oprócz prezentacji nowości technologicznych i produktowych zaplanowano również konferencje tematyczne, których program merytoryczny został opracowany m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy czy Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej. W ramach różnych konferencji poruszony zostanie temat prewencji w działaniach służby bhp, a więc i istoty szkoleń BLS-AED w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, udzielania pierwszej pomocy po upadku z wysokości oraz zorganizowany zostanie pokaz akcji ratowniczej polegającej na ewakuacji osoby nieprzytomnej.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij