SERVIER – warsztaty dla kadry medycznej

Pod koniec 2015 roku na zlecenie międzynarodowego koncernu farmaceutycznego SERVIER rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla wyższego personelu medycznego. Na terenie całego kraju zrealizowaliśmy dotychczas 34 szkolenia, w których uczestniczyło 1 500 lekarzy. Warsztaty obejmują trzy stanowiska: „Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED”, „Wkłucia doszpikowe BIG” oraz „Udrażnianie górnych dróg oddechowych”.

W ramach pierwszego stanowiska przygotowana została symulacja zdarzenia, w którym osoba poszkodowana jest nieprzytomna i nie oddycha. Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Ćwiczenie drugie to wkłucia doszpikowe BIG jako alternatywna metoda podawania leków i płynów. W stanach nagłego zagrożenia życia, podczas konieczności niezwłocznego podania leków i płynów infuzyjnych oraz gdy niemożliwe jest uzyskanie dostępu żylnego, wkłucie doszpikowe jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą.

Na trzecim stanowisku zadaniem uczestników warsztatów jest przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych. Do wykorzystania mają rurki nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe, LT-D, LMA, I-GEL.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj