SERVIER – warsztaty dla kadry medycznej

Pod koniec 2015 roku na zlecenie międzynarodowego koncernu farmaceutycznego SERVIER rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla wyższego personelu medycznego. Na terenie całego kraju zrealizowaliśmy dotychczas 34 szkolenia, w których uczestniczyło 1 500 lekarzy. Warsztaty obejmują trzy stanowiska: „Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED”, „Wkłucia doszpikowe BIG” oraz „Udrażnianie górnych dróg oddechowych”.

W ramach pierwszego stanowiska przygotowana została symulacja zdarzenia, w którym osoba poszkodowana jest nieprzytomna i nie oddycha. Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Ćwiczenie drugie to wkłucia doszpikowe BIG jako alternatywna metoda podawania leków i płynów. W stanach nagłego zagrożenia życia, podczas konieczności niezwłocznego podania leków i płynów infuzyjnych oraz gdy niemożliwe jest uzyskanie dostępu żylnego, wkłucie doszpikowe jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą.

Na trzecim stanowisku zadaniem uczestników warsztatów jest przyrządowe udrażnianie górnych dróg oddechowych. Do wykorzystania mają rurki nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe, LT-D, LMA, I-GEL.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij