SERVIER – warsztaty ratownicze

250 pracowników międzynarodowego koncernu farmaceutycznego SERVIER wzięło udział w warsztatach ratowniczych zorganizowanych przez Centrum Ratownictwa. Ponad 20 naszych instruktorów przygotowało dla uczestników pięć stacji tematycznych, na których mogli oni sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Pracownicy koncernu podzieleni na kilkunastoosobowe grupy realizowali specjalnie przygotowane dla nich zadania na stanowiskach: „BLS”, „Urazy”, „AED” oraz „Drogowym”.

W ramach stacji „BLS” mieli za zadanie wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne, a mianowicie ocenić stan poszkodowanego, dokonać oceny oddechu i oznak krążenia oraz wezwać pomoc. W zależności stanu poszkodowanego sprawdzone zostały procedury postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych i zaniku krążenia oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej.

Na stanowisku „Urazy” uczestnicy warsztatów przeprowadzili wstępne badanie urazowe. Przygotowane przez instruktorów Centrum Ratownictwa pozoracje obejmowały rany i urazy tkanek miękkich i narządów ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia i krwotoki.

Stanowisko „AED” miało na celu umożliwienie pracownikom SERVIER przećwiczenie obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED i przedstawienie skuteczności jego działania w postępowaniu terapeutycznym. W ramach zadania grupa miała wykorzystać AED przy udzielaniu pierwszej pomocy, co pozwoliło lepiej zapoznać się z zasadą działania defibrylatora.

Na stanowisku „Drogowym” przygotowane zostało zdarzenie drogowe z wykorzystaniem dwóch wraków samochodowych. Zespoły miały za zadanie udzielić pomocy ofiarom wypadku samochodowego, czyli zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić przy tym zagrożenia dla ratowników oraz dla poszkodowanych oraz przeprowadzić ewakuację poszkodowanego z miejsca zdarzenia.

W ramach jednej ze stacji instruktorzy Centrum Ratownictwa przygotowali wykład na temat przyczyn zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych, omówiony został łańcuch przeżycia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia oraz aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy.

Dziękujemy całej ekipie z firmy SERVIER za świetną atmosferę oraz zapał do poszerzania swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Praca z Wami była nas czystą przyjemnością. Najlepsza grupa!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij