Spotkanie Centrum Ratownictwa

Z końcem czerwca 2018 korzystając z uroków zalewu Zegrzyńskiego zorganizowaliśmy spotkanie firmowe Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Celem naszego spotkania było podsumowanie dotychczasowej 13-letniej działalności oraz przedstawienie planów na przyszłość. Ważnym elementem spotkania było u standaryzowanie zasad prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. We własnym gronie omówiliśmy wszystkie elementy związane z działalnością firmy, wymieniliśmy się dotychczasowymi doświadczeniami i omówiliśmy kierunki działania na kolejne lata Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij