Szanuj życie, pracuj bezpiecznie w budownictwie - seminarium PIP

W czwartek 3 listopada 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się seminarium podsumowujące 3-letnią kampanię PIP pod nazwą „ Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki i poślizgnięcia.”.

Seminarium rozpoczęła Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy. Wśród uczestników znaleźli się partnerzy projektu oraz przedstawiciele środowiska branżowego, między innymi: Paweł Rozowski- wicedyrektor Departamentu Promocji i Prewencji GIP, Elżbieta Łopacińska- Członek Zarządu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera- Prezes Centrum Ratownictwa Medycznego.

Wystąpienia prelegentów skupione były na tematach wypadków przy pracy w sektorze budowlanym. W dyskusji przywołano fakt, iż tylko w 2010 roku w wypadkach przy pracy na budowie zginęło albo zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 381 osób. Wśród ofiar, co druga osoba to pracownik wykonujący pracę nie dłużej niż 3 miesiące, a na co szóstej kontrolowanej budowie ustalono dopuszczenie do pracy bez niezbędnego przeszkolenia bhp.

Trzyletnia kampania skierowana do pracodawców i pracowników uświadomiła jak istotne są szkolenia, badania lekarskie i rzetelne przygotowanie pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań.

„Wypadkowość na budowie oraz powaga obrażeń odniesionych przez robotników jest nieporównywalnie wyższa w stosunku do ryzyka, jakie ponosi żołnierz na misjach wojskowych, policjant w trakcie służby” - zauważył doktor Jacek Siewiera. Nietypowe porównanie placu budowy do misji wojskowej było impulsem do opracowania innowacyjnych szkoleń, które udało się zaadaptować do trudnych warunków pracy robotnika budowlanego. Doktor odwołując się do prelegenta, reprezentanta firmy Skanska, Marcina Łakomego zaznacza, że „kluczem do sukcesu dobrego szkolenia jest możliwie wiarygodne odwzorowanie obrażeń i okoliczności, w jakich dochodzi do wypadku”. Jacek Siewiera wyraził nadzieję, że takie szkolenia uda się wdrożyć na budowach w całej Polsce, a hasła i loga kampanii PIP wraz z jej zakończeniem nie znikną.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij