Szkolenie dla nauczycieli

Rozporządzenie MEN z dn. 31.10.2018 r. nakłada na szkoły i przedszkola obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy.

W odniesieniu do zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 października 2018 r., Centrum Ratownictwa przygotowało szkolenie skierowane dla tej grupy zawodowej. Rozporządzenie MEN nakłada na szkoły i przedszkola obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie pierwszej pomocy (§ 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy). Program kursu dla nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli zakłada przygotowanie do profesjonalnego i szybkiego udzielenia pierwszej pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W trakcie kursu nauczyciele poznają podstawowe zabiegi ratujące życie u dzieci, łańcuch postępowania, 8 prostych kroków do uratowania dziecka w sytuacji zatrzymania krążenia, zasady defibrylacja u dzieci. Przećwiczą postępowanie w sytuacji zadławienia u dzieci, wystąpienia drgawek, wysokiej gorączki, ataku cukrzycy czy omdlenia. Poza tym zostaną zapoznani z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy oraz postępowaniem w przypadku najczęstszych urazów u dzieci.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij