Szkolenie dla nauczycieli

Rozporządzenie MEN z dn. 31.10.2018 r. nakłada na szkoły i przedszkola obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy.

W odniesieniu do zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 października 2018 r., Centrum Ratownictwa przygotowało szkolenie skierowane dla tej grupy zawodowej. Rozporządzenie MEN nakłada na szkoły i przedszkola obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie pierwszej pomocy (§ 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy). Program kursu dla nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli zakłada przygotowanie do profesjonalnego i szybkiego udzielenia pierwszej pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W trakcie kursu nauczyciele poznają podstawowe zabiegi ratujące życie u dzieci, łańcuch postępowania, 8 prostych kroków do uratowania dziecka w sytuacji zatrzymania krążenia, zasady defibrylacja u dzieci. Przećwiczą postępowanie w sytuacji zadławienia u dzieci, wystąpienia drgawek, wysokiej gorączki, ataku cukrzycy czy omdlenia. Poza tym zostaną zapoznani z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy oraz postępowaniem w przypadku najczęstszych urazów u dzieci.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj