Szkolenie HTC w Centrum Symulacji WIM

W dniu 30 czerwca 2018 instruktorzy Centrum Ratownictwa uczestniczyli w szkoleniu Hospital Trauma Course zrealizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Celem szkolenia było podniesienie umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu urazowego. Podstawowym założeniem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji wewnątrz zespołu oraz wspieranie się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych i procedur medycznych. Wszystkie symulacje w trakcie szkolenia realizowane były zgodnie ze scenariuszami klinicznymi wysokiej wierności. Nasi instruktorzy realizowali tematy związane ze stanami nagłymi w internie, pediatrii oraz medycynie pola walki.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij