Szkolenie z akcji porodowej i hipotermii w Szkole Policji

W ramach wieloletniej współpracy pod koniec marca Centrum Ratownictwa przeprowadziło w Szkole Policji w Słupsku kolejne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Przedstawiciele polskich i amerykańskich służb mundurowych zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, z którymi mają styczność w trakcie codziennej służby. Policjanci uczyli się udzielać pomocy osobie znajdującej się w stanie lekkiej i średniej hipotermii, w przypadku padaczki, śpiączki cukrzycowej, zawału i udaru. W tracie dwudniowego szkolenia odrębny czas poświęcono odbieraniu nagłego porodu, ponieważ policjanci jako służby potencjalnie najbliżej osób potrzebujących pomocy często proszeni są o pilotowanie do szpitala innego pojazdu, w którym znajduje się ciężarna kobieta z rozpoczętą akcją porodową. Dzięki specjalnym fantomom odtwarzającym realną sytuację każdy z uczestników mógł przećwiczyć odbieranie porodu, a nasi instruktorzy Maciej Solski i Tomasz Kutycki przekazali wiedzę, co zrobić w sytuacji, gdy dojazd do szpitala nie będzie możliwy i trzeba będzie nagle odebrać poród.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij