TACTICAL PRISON RESCUE 2017

W dniach 23-26 maja 2017 na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa odbyły się Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej TACTICAL PRISON RESCUE 2017.

W IV edycji zawodów swój udział oprócz 15 Grup Interwencyjnych Służby Więziennej zapowiedziały drużyny Wojsk Obrony Terytorialnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych oraz Bataliony Powietrzno-Desantowe. Celem zawodów była ocena poziomu wyszkolenia poszczególnych grup oraz wymiana doświadczeń i umiejętności. W ciągu trzech dni uczestnicy na ośmiu stacjach zadaniowych rozmieszczonych w promieniu 15km mierzyli się między innymi z takimi zadaniami: zamachy typu "active shooter", detonacje ładunków wybuchowych, sytuacje zakładnicze, ewakuacje obiektów publicznych, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego (odpowiednie przekazanie informacji, przeprowadzenie selekcji rannych, zabezpieczenie, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom systemu).

W ramach współpracy Służby Więziennej z Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. nasi instruktorzy odpowiedzialni byli za przygotowanie jak najbardziej realistycznych pozoracji obrażeń i urazów w ramach poszczególnych zadań.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij