Tydzień bezpieczeństwa 2018

W dniach 14-20 maja odbędzie się coroczne święto bezpieczeństwa na polskich budowach. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbędzie się pod hasłem "Bezpieczeństwo opłaca się. Wszystkim."

W dniach 14-20 maja odbędzie się coroczne święto bezpieczeństwa na polskich budowach. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbędzie się pod hasłem "Bezpieczeństwo opłaca się. Wszystkim". Dla naszych partnerów, którzy są sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Centrum Ratownictwa przeprowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz eventy ratownicze.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie ma celu propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń płynących z pracy na budowie i w konsekwencji eliminowanie ryzyka. Inicjatywa zakłada zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij