Tydzień bezpieczeństwa 2018

W dniach 14-20 maja odbędzie się coroczne święto bezpieczeństwa na polskich budowach. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbędzie się pod hasłem "Bezpieczeństwo opłaca się. Wszystkim."

W dniach 14-20 maja odbędzie się coroczne święto bezpieczeństwa na polskich budowach. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbędzie się pod hasłem "Bezpieczeństwo opłaca się. Wszystkim". Dla naszych partnerów, którzy są sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Centrum Ratownictwa przeprowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz eventy ratownicze.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Porozumienie ma celu propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń płynących z pracy na budowie i w konsekwencji eliminowanie ryzyka. Inicjatywa zakłada zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj