Ukazał się nowy podręcznik współautorstwa naszych instruktorów

Na początku 2012 roku ukazała się publikacja „ Stany nagłe w medycynie. Praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej”, wydana przez Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Jej współautorem jest lekarz Centrum Ratownictwa - dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera.

Podręcznik stanowi szybkie i poręczne źródło wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej, zebranej w formie prostych schematów możliwych do wykorzystania w każdej sytuacji klinicznej. Przeznaczony jest w szczególności dla lekarzy i ratowników medycznych realizujących medyczne czynności ratunkowe oraz leczenie ratunkowe w szpitalnych oddziałach ratunkowych. W treści podręcznika znalazły swoje omówienie także działania w zakresie pierwszej pomocy medycznej, podejmowanej w innych oddziałach klinicznych oraz działania w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Książka jest zbiorem najważniejszych informacji oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia życia, zawierająca algorytmy postępowania w ramach medycznych czynności ratunkowych. Zaletą publikacji jest niezwykła przejrzystość zawartych w niej treści.

„Podręcznik Stany nagłe w medycynie jest, jak to zaznaczono w tytule, praktycznym przewodnikiem postępowania w medycynie ratunkowej. Nie spotkałem do tej pory tak kompleksowego opracowania problematyki stanów nagłych w medycynie w języku polskim i moim zdaniem podręcznik zainteresuje bardzo szerokie grono lekarzy i pielęgniarek pracujących na oddziałach wzmożonego nadzoru nad pacjentem, w izbach przyjęć, na oddziałach ratunkowych, w szeroko pojętym ratownictwie i pierwszej pomocy, a także na oddziałach intensywnej terapii. […]”

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij