Warsztaty ratownicze w Krakowie

Na początku października w Krakowie przygotowaliśmy warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 240 pracowników jednego z koncernów farmaceutycznych. Na pięciu stacjach tematycznych instruktorzy Centrum Ratownictwa przygotowali zadania, w których uczestnicy mogli sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę z zakresu ratownictwa i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracownicy koncernu zostali podzieleni na kilkunastoosobowe zespoły, w których realizowali specjalnie przygotowane dla nich zadania stanowiskach: „BLS”, „Urazy”, „AED” oraz na stanowisku „Drogowym”.

Na stacji „BLS” zadanie polegało na wykonaniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, obejmujących ocenę stanu poszkodowanego, ocenę oddechu i oznak krążenia oraz wezwanie pomocy. Zadanie miało na celu przede wszystkim sprawdzenie procedur postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych i zaniku krążenia.

Przygotowane przez instruktorów Centrum Ratownictwa na stanowisku „Urazy” pozoracje obejmowały rany i urazy tkanek miękkich i narządów ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia i krwotoki. Zadaniem uczestników warsztatów było przeprowadzenie wstępnego badania urazowego oraz zabezpieczenie poszkodowanego.

Na stanowisku „AED” zespoły miały wykorzystać automatyczny defibrylator zewnętrzny przy udzielaniu pierwszej pomocy. Celem zadania było umożliwienie pracownikom koncernu zapoznanie z urządzeniem i przećwiczenie obsługi AED oraz przedstawienie skuteczności jego działania w postępowaniu terapeutycznym.

Na stanowisku „Drogowym” przygotowana została pozoracja wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Zadaniem zespołów było udzielenie pomocy ofiarom. Zaczynając od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny bezpieczeństwa własnego, czyli zidentyfikowanie zagrożeń dla ratowników oraz dla poszkodowanych uczestnicy warsztatów znakomicie poradzili sobie z zadaniem przeprowadzając ewakuację poszkodowanych z miejsca zdarzenia.

Instruktorzy Centrum Ratownictwa w ramach piątej stacji przygotowali wykład dotyczący przyczyn zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. Omówiony został łańcuch przeżycia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia oraz aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy.

Dziękujemy całej ekipie za świetną atmosferę oraz zapał do poszerzania swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do zobaczenia najlepsza grupo ever!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij