Warsztaty ratownicze w Szkole Policji w Słupsku

W dniach 08-10.08.2012 r. zespół Centrum Ratownictwa, na zaproszenie Komendanta- inspektora Jacka Gila, gościł w Szkole Policji w Słupsku.

W trakcie spotkania policjanci oprowadzili gości po terenie najstarszej w Polsce Szkoły Policyjnej, prezentując szereg możliwości, z których mogą korzystać słuchacze szkoły. Następnie pracownicy Zakładu Ogólnozawodowego, Zespołu Przedmedycznego, pod kierownictwem mł. insp. Jerzego Sadlaka, przygotowali pozorację wypadku komunikacyjnego. Ćwiczenia miały na celu zaprezentowanie sposobu realizacji zajęć z zakresu pierwszej pomocy ze słuchaczami szkoły.

W kolejnych dniach instruktorzy Centrum Ratownictwa zorganizowali krótkie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach szkolenia, składającego się w głównej mierze z zajęć praktycznych, poruszono zagadnienia: resuscytacji krażeniowo- oddechowej, metod wentylacji, badania poszkodowanego z urazem, ewakuacji z miejsca zdarzenia, psychologii akcji ratowniczej, zdarzeń masowych. Instruktorzy, mając na uwadze specyfikę pracy policjanta na służbie, przygotowali ponadto pozoracje dramatycznych wypadków. Uczestnikami zajęć był Komendant Szkoły inspektor Jacek Gil oraz kadra dydaktyczna. Ćwiczenia miały na celu zaprezentowanie sposobu prowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanego dla Policjantów, w ramach projektu „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” (więcej o projekcie przeczytasz na: http://www.centrumratownictwa.com/komenda-glowna-policji-najwiekszy-w-polsce-kontrakt-szkoleniowy.html).

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w odniesieniu do działań policyjnych. W wyniku dyskusji podsumowujących spotkanie, policjanci z Zespołu Przedmedycznego wraz z instruktorami Centrum Ratownictwa, stworzyli listę tematów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla tego rodzaju służb.

Poprawa jakości udzielanej pierwszej pomocy przez policjantów, będących często na miejscu zdarzenia przed przyjazdem służb ratowniczych, leży w interesie każdego z nas!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij