Ćwiczenia ratownicze PKS Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz w związku z inauguracją regionalną Nowego Rozkładu Jazdy na Dworcu Autobusowym w Ostrowcu Spółka PKS Ostrowiec Świętokrzyski zorganizowała ćwiczenia ratownicze z udziałem służb Ruchu Drogowego Policji, ratowników medycznych i ratownictwa drogowego PSP. Ćwiczenia były częścią praktyczną szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, które Centrum Ratownictwa przeprowadziło dla pracowników ostrowieckiego PKS.

W szkoleniu wzięli udział kierowcy i pracownicy służb przewozowo-technicznych ostrowieckiego PKS oraz uczniowie i pedagodzy z II LO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zrealizowany przy udziale PUP projekt miał na celu praktyczne przygotowanie kierowców i pracowników Spółki do udzielenia podróżującym pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast młodzieży II LO umożliwienie aplikowania do pełnienia funkcji asystenta kierowcy autokaru podczas ŚDM, które odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016 r. w Krakowie.

Na dworcu autobusowym zasymulowano zdarzenie, w którym na skutek wybuchu bomby przewrócony został autokar przewożący grupę międzynarodowych turystów. Pracownicy ostrowieckiego PKS mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku oraz ewakuować ich z miejsca zdarzenia ze względu na podejrzenie drugiego ładunku wybuchowego i pojawiający się ogień w komorze silnika. Dodatkowym utrudnieniem w zainscenizowanym wypadku były trudności w komunikacji z rannymi, wynikające z ich obcojęzyczności.

Niezmiernie cieszą nas wszelkie inicjatywy realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności działań ratowniczych. Warto zauważyć, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw działa perspektywicznie inwestując w szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, i to nie tylko ze względu na wymogi formalne, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie swoich pracowników, a w przypadku PKS Ostrowiec również i klientów. Gratulujemy i dziękujemy!

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj