Ćwiczenia ratownicze PKS Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz w związku z inauguracją regionalną Nowego Rozkładu Jazdy na Dworcu Autobusowym w Ostrowcu Spółka PKS Ostrowiec Świętokrzyski zorganizowała ćwiczenia ratownicze z udziałem służb Ruchu Drogowego Policji, ratowników medycznych i ratownictwa drogowego PSP. Ćwiczenia były częścią praktyczną szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, które Centrum Ratownictwa przeprowadziło dla pracowników ostrowieckiego PKS.

W szkoleniu wzięli udział kierowcy i pracownicy służb przewozowo-technicznych ostrowieckiego PKS oraz uczniowie i pedagodzy z II LO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zrealizowany przy udziale PUP projekt miał na celu praktyczne przygotowanie kierowców i pracowników Spółki do udzielenia podróżującym pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast młodzieży II LO umożliwienie aplikowania do pełnienia funkcji asystenta kierowcy autokaru podczas ŚDM, które odbędą się w dniach 25-31 lipca 2016 r. w Krakowie.

Na dworcu autobusowym zasymulowano zdarzenie, w którym na skutek wybuchu bomby przewrócony został autokar przewożący grupę międzynarodowych turystów. Pracownicy ostrowieckiego PKS mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku oraz ewakuować ich z miejsca zdarzenia ze względu na podejrzenie drugiego ładunku wybuchowego i pojawiający się ogień w komorze silnika. Dodatkowym utrudnieniem w zainscenizowanym wypadku były trudności w komunikacji z rannymi, wynikające z ich obcojęzyczności.

Niezmiernie cieszą nas wszelkie inicjatywy realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności działań ratowniczych. Warto zauważyć, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw działa perspektywicznie inwestując w szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, i to nie tylko ze względu na wymogi formalne, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie swoich pracowników, a w przypadku PKS Ostrowiec również i klientów. Gratulujemy i dziękujemy!

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij