Z Łagrów Kołymy

Celem piątej zagranicznej wyprawy ekipy Universal Survival w tym roku stała się wschodnia Syberia.

Celem piątej zagranicznej wyprawy ekipy Universal Survival w tym roku stała się wschodnia Syberia, gdzie wyposażeni tylko w sprzęt i odzież mieli za zadanie przeżyć w trudnym rejonie rzeki Kołymy. W ciągu 14 dni podróżnicy, wśród których był instruktor survivalu Centrum Ratownictwa Witold Rajchert pragnęli sprawdzić się w ekstremalnie trudnych warunkach, jakim stawić czoła musieli więźniowie sowieckich łagrów. Centrum Ratownictwa wyposażyło ekipę w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij