Otwarcie Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM

We wtorek 24 października 2017 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej. Kierownikiem Oddziału jest Założyciel Centrum Ratownictwa dr n. med. Jacek Siewiera.

Komora hiperbaryczna, która znajduje się w wieloprofilowym ośrodku klinicznym czwartego poziomu referencyjności NATO, jak Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej">Wojskowym Instytucie Medycznym, daje możliwość leczenia pacjentów w stanie przewlekłym, ale przede wszystkim w stanie nagłym, w stanie krytycznym, z bezpośrednim zagrożeniem życia, z ciężkimi oparzeniami, urazami wielonarządowymi, leczeniu nurków z chorobą dekompresyjną czy przypadków zatorów gazowych. Komora jest już wykorzystywana od lipca tego roku, jednak dotychczas służyła leczeniu wojskowych, od listopada zostanie natomiast udostępniona również do leczenia osób cywilnych.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą leczenia polegającą na poddawaniu pacjenta działaniu mieszanin gazowych zawierających wysokie stężenia tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia, dzięki czemu tlen szybciej przenika do uszkodzonych tkanek. Ciśnienie wytwarzane jest wewnątrz specjalnie skonstruowanych stalowych komór hiperbarycznych.

„Stosujemy także mieszaniny oddechowe o zmienionej zawartości tlenu. To skomplikowane procedury, dzięki którym udaje nam się zastosować tlen pod wielokrotnie większym ciśnieniem, uzyskując efekt terapeutyczny nieosiągalny w warunkach normobarycznych. Pacjent, podłączony do aparatury podtrzymującej życie jest wprowadzany do komory, w której poddaje się go działaniu ciśnienia podobnego do panującego na głębokościach od 15 do 100 metrów. Wiele ran goi się szybciej, wiele w ogóle daje możliwość wygojenia, w wielu wypadkach jesteśmy w stanie uniknąć np. amputacji kończyn, stosując utlenowanie, w sytuacjach, gdy brak tlenu przez uraz, obrzęk, niedokrwienie, powodowałaby konieczność amputacji. Jesteśmy także w stanie utrzymać przy życiu chorych, u których poziom hemoglobiny spada poniżej progu, przy którym w warunkach normalnego ciśnienia nie byłoby możliwości przeżycia” wyjaśnia dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera.

W komorze ratunkowo może być leczony jeden pacjent, natomiast w przypadku pacjentów którzy nie wymagają podtrzymywania życia do komory może być wprowadzonych jednocześnie 16 osób.

Inwestycja sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w przyszłości ma służyć nie tylko leczeniu pacjentów wymagających intensywnej terapii hiperbarycznej, lecz także prowadzeniu badań naukowych.

Zapraszamy również do przeczytania relacji z otwarcia Oddziału i obejrzenia fotogalerii WIM oraz na portalach polska-zbrojna.pl oraz rynekzdrowia.pl.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij