Zmiany w RECERTYFIKACJI KPP

Od 31.12.2019 do RECERTYFIKACJI może przystąpić ratownik KPP, który posiada zaświadczenie, którego ważność kończy się nie później niż 3 MIESIĄCE od dnia egzaminu!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

Dotychczas warunkiem przystąpienia do egzaminu było posiadanie zaświadczenia, które utraciło ważność, niezależnie od tego, kiedy miało to miejsce. W praktyce oznaczało to tyle, że do recertyfikacji można było przystąpić w dowolnym czasie - nawet po kilku latach, a jedynie przez okres kiedy poprzednie zaświadczenie straciło ważność do czasu recertyfikacji ratownik nie posiadał ważnego zaświadczenia i nie miał uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W związku z pojawiającymi się kontrowersjami i wątpliwościami dotyczącymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 3.12.2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy doszło do spotkania Zarządu Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. oraz innych firm szkoleniowych, mającego na celu ustalenie interpretacji zapisu określającego termin przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego KPP.

Stanowisko Centrum Ratownictwa w interpretacji niniejszego przepisu opiera się na założeniu, iż nadrzędną intencją Ustawodawcy było zachowanie ciągłości certyfikacji, co znajduje odzwierciedlenie w sformułowaniu "od dnia egzaminu".

W związku z tym możliwość przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przysługuje ratownikowi w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia.

Oferując taką interpretację dajemy Ci pewność, że Twoje zaświadczenie nie wygaśnie i nie zmarnujesz pieniędzy bez względu na to, jaka interpretacja będzie ostatecznie obowiązywała.

Rozumiejąc trudną sytuację setek ratowników w kraju mogących do tej pory przystąpić do recertyfikacji w dowolnym czasie, w okresie przejściowym obniżamy do kwoty 650 zł cenę pełnego kursu KPP dla ratowników, którzy utracili zaświadczenie w wyniku wejścia w życie od 1.01.2020 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tym samym:

 • otrzymujesz najniższą cenę, w jakiej kiedykolwiek można było uczestniczyć w kursie KPP w Centrum Ratownictwa
 • otrzymujesz uprawnienia od organizacji, która jako lider na polskim rynku stosując restrykcyjną interpretację dba o najwyższą wiarygodność wydawanych dokumentów.
 • Terminy najbliższych kursów KPP znajdziecie tutaj - Kurs KPP

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Switch to English