FAQ

Ile trwa kurs KPP? Czy nie będąc związanym ze służbami można przystąpić do kursu KPP i uzyskać tytuł ratownika? Czy kurs KPP kończy się egzaminem i jaki otrzymuję dokument? Czy po kursie KPP mogę być ratownikiem na basenie? ...

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania związane z kursem KPP i szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 • Tak, można. Ustawa z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw uchyla w art. 13 ust. 1 punkt 2, który mówił o konieczności zatrudnienia lub pełnienia służby przez Ratowników w jednostkach współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł Ratownika może uzyskać osoba: posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, i uzyskaniu tytułu ratownika, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • Kurs KPP składa się z 41 godzin praktyki oraz 25 godzin teorii; łącznie trwa 66 godzin. Kurs w Centrum Ratownictwa organizowany jest w systemie weekendowym, rozłożony na dwa weekendy z rzędu.

  §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 roku

 • Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się przy danym kursie. Wszystkie dane przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (wydaną na podstawie RODO) i przyjętą przez Centrum Ratownictwa Polityką prywatności.

 • Każdy. W kursie KPP może wziąć udział osoba pełnoletnia, natomiast zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. tytuł Ratownika może uzyskać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Kurs KPP zakończony jest egzaminem państwowym i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika. Zaświadczenie wydawane przez Centrum Ratownictwa jest zgodne ze wzorem zaświadczenia z załącznika 2 znajdującego się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W Centrum Ratownictwa egzamin jest przeprowadzany w ostatnim dniu kursu.

 • Tak, organizujemy kursy pierwszej pomocy dzieciom. Przygotowują one do udzielania pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 • Nie. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala uzyskać tytuł Ratownika, ale nie ratownika wodnego. Kurs KPP jest jednym z wymogów do wykonywania pracy ratownika na basenie, ale ukończenie wyłącznie kursu KPP nie uprawnia do wykonywania tego zawodu. Podstawą prawną określającą wymagane dokumenty i uprawnienia ratowników do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym pracy na wyznaczonych obszarach wodnych (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnie oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi) reguluje Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. ze zm.

 • Nie. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowany przez Centrum Ratownictwa pozwala uzyskać tytuł „Ratownika”, a nie „Ratownika medycznego”. Zgodnie z z art. 10 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z dnia 8 września 2006 r. ze zm.) tytuł „Ratownika medycznego” można uzyskać m.in. po ukończeniu odpowiedniego kierunku uniwersyteckich studiów medycznych.

 • Pełną i stale aktualizowaną bazę 250 pytań testowych do egzaminu na RATOWNIKA, zgodną z aktualizacją wydaną przez Centrum Egzaminów Medycznych CEM dn. 21.01.2020 możesz POBRAĆ TU

  Aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Ratownik KPP: aktualne testy i materiały to jedyna aplikacja, która zawiera pełną i stale aktualizowaną BAZĘ PYTAŃ TESTOWYCH do egzaminu na RATOWNIKA.

  Oprócz Testów KPP uzyskujesz w niej dostęp do kursów e-learningowych oraz lokalizatora defibrylatorów AED. Aplikacja jest dostępna w Sklepie Google oraz App Store.

  Aplikacja składa się z trzech modułów – NAUKA, EGZAMIN oraz MATERIAŁY. W module NAUKA zostały zamieszczone pytania wraz ze wskazanymi prawidłowymi odpowiedziami i komentarzami do nich, natomiast w module EGZAMIN to zadaniem kursanta jest wskazanie prawidłowej odpowiedzi do losowo wybranych pytań. W module MATERIAŁY udostępniamy streszczenie najważniejszych zagadnień z kursu KPP. „RATOWNIK KPP: aktualne testy” to jedyna aplikacja zawierająca pełną i stale aktualizowaną bazę pytań testowych do egzaminu na RATOWNIKA. Bez względu na organizację i firmę szkolącą, dzięki naszej aplikacji każdy może on-line sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu kończącego kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz egzaminu recertyfikacyjnego. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera 30 pytań, wybranych losowo spośród 250 zamieszczonych na stronie Centrum Egzaminów Medycznych CEM.

 • Kurs KPP określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika". Nadaje on najwyższe uprawnienia dla osób, niemających wykształcenia medycznego. Szkolenie pierwszej pomocy BLS-AED to najprostszy kurs pierwszej pomocy. Po ukończeniu szkolenia BLS-AED, każdy uczestnik będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. W programie szkolenia są zajęcia praktyczne, wzbogacone teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy.

 • Zgodnie z ogłoszonym 16.12.2019 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy od 31.12.2019 do egzaminu recertyfikacyjnego może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

  W związku z tym możliwość przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przysługuje ratownikowi w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia.

 • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
 • Rzeczpospolita Polska
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj