Metodyka kursów i szkoleń

W realizacji szkoleń zespół instruktorski Centrum Ratownictwa stosuje najbardziej efektywne metody szkolenia. Jako pierwsi w szkoleniu wojska i cywili stosujemy metody treningu przeznaczone dla jednostek specjalnych

Zarówno w zleceniach dla wojska jak i firm cywilnych instruktorzy Centrum Ratownictwa stosują doświadczenia i techniki szkolenia, do niedawna zarezerwowane jedynie dla żołnierzy wojsk specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych.

Techniki te polegają na nauce przez symulowane ćwiczenia. W trakcie szkolenia do pozoracji angażowani są instruktorzy oraz aktorzy-pozoranci odgrywający w sposób możliwie wiarygodny przebieg wypadków oraz działań ratunkowych w których odnaleźć muszą się uczestnicy szkolenia.

"Pozoracje" czyli symulacje akcji ratunkowych nagrywane są w czasie rzeczywistym na video przez instruktorów aż z trzech punktów obserwacji tak aby zapisem móc objąć całość prowadzonych działań Następnie zapis filmowy jest omawiany wraz uczestnikami szkolenia oraz powtarzany w różnych scenariuszach, aż do uzyskania właściwych rezultatów. Zapisy cyfrowe video po szkoleniu pozostają oddane do dyspozycji uczestników, a ich treść pozostaje tajemnicą grupy szkoleniowej.

Techniki te polegają także na wykorzystywaniu zjawiska pamięci motorycznej oraz treningu mentalnego skutecznego w ćwiczeniu zachowań oraz procedur wykonywanych w warunkach silnej presji oraz stresu jaki towarzyszy zawsze działaniom ratunkowym. Kursy pierwszej pomocy odbywają się w grupach o ściśle określonej liczebności dostosowanej do potrzeb zleceniodawcy oraz specyfiki pracy jego personelu.

Na każdym szkoleniu realizowanym przez Centrum Ratownictwa do dyspozycji kursantów oprócz ambulansu oraz niezbędnego sprzętu pozostaje dwóch instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem instruktorskim. Każdy kurs, w zależności od jego programu realizowany jest na podstawie ćwiczeń praktycznych.

Metodologia stosowana w trakcie szkolenia opiera się na schemacie:

POWIEDZ
Doświadczeni instruktorzy omawiają z kursantami poszczególne standardy postępowania posługując się przy tym szerokim wachlarzem technik interaktywnych. na tym etapie kursant opanowuje podstawowe pojęcia oraz techniki zabiegów. dzięki pracy w małych grupach każdy uczestnik szkolenia ma możliwość zadawania pytań i otrzymania wyczerpujących wyjaśnień na nurtujące go problemy w zakresie pierwszej pomocy.
POKAŻ
Nasi instruktorzy to praktycy z wieloletnim stażem klinicznym, na tym etapie szkolenia pokażą kursantom omówione wcześniej schematy w praktycznym zastosowaniu z uwzględnieniem ergonomii pracy, bezpieczeństwa ratowników oraz prawidłowym wykorzystaniem i doborem właściwego sprzętu. Ten etap szkolenia to najlepszy moment na to by kursanci mogli poeksperymentować ze sprzętem i procedurami pod czujnym okiem naszych trenerów.
ĆWICZ
Techniki zabiegów -opanowane, sprzęt -poznany, pojęcia -utrwalone. Najwyższy czas sprawdzić się w ćwiczeniu symulacyjnym. Nasi instruktorzy dołożą wszelkich starań aby umiejętności wyniesione z tego ćwiczenia pozostały na długo w pamięci kursantów. Zastosowanie profesjonalnych pozoracji oraz aktorskie, a nawet kaskaderskie przygotowanie naszych trenerów zapewni bardzo realistyczną oprawę dla przeprowadzanych ćwiczeń.
OCEŃ
Cała symulacja utrwalana jest w postaci zapisu video, a po zakończeniu symulacji odtwarzana ćwiczącym. Dzięki takiej metodzie każdy uczestnik szkolenia może zobaczyć się w akcji i samodzielnie ocenić swoje błędy oraz postępy w nauce. instruktorzy omówią błędy oraz wskażą sposoby ich uniknięcia w przyszłości.
POWTÓRZ
Cała procedura edukacyjna lub jej wybrane elementy- w zależności od postępów grupy- powtarzane są wielokrotnie ,aż do uzyskania zadowalających efektów. Celem jest przygotowanie kursantów do sprawnego działania bez popełniania błędów krytycznych. Wielokrotne powtarzanie w trakcie ćwiczeń wyrabia w kursantach automatyzm zachowań dzięki któremu w sytuacji kryzysowej pomimo wystąpienia zjawiska zawężenia spostrzegania, (w wyniku stresu), uczestnik szkolenia zadziała prawidłowo.

Zastosowanie takich metod dydaktycznych daje możliwość największej intensywności szkolenia, a także wyrabiania pamięci zadaniowej polegającej na dostosowaniu podejmowanych czynności do zastanych sytuacji.

Wszędzie tam gdzie podstawą skuteczności jest działanie, tam szkolenie oparte musi być na treningu praktycznym.

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij