Metodyka kursów i szkoleń

W realizacji szkoleń zespół instruktorski Centrum Ratownictwa stosuje najbardziej efektywne metody szkolenia. Jako pierwsi w szkoleniu wojska i cywili stosujemy metody treningu przeznaczone dla jednostek specjalnych

Zarówno w zleceniach dla wojska jak i firm cywilnych instruktorzy Centrum Ratownictwa stosują doświadczenia i techniki szkolenia, do niedawna zarezerwowane jedynie dla żołnierzy wojsk specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych.

Techniki te polegają na nauce przez symulowane ćwiczenia. W trakcie szkolenia do pozoracji angażowani są instruktorzy oraz aktorzy-pozoranci odgrywający w sposób możliwie wiarygodny przebieg wypadków oraz działań ratunkowych w których odnaleźć muszą się uczestnicy szkolenia.

"Pozoracje" czyli symulacje akcji ratunkowych nagrywane są w czasie rzeczywistym na video przez instruktorów aż z trzech punktów obserwacji tak aby zapisem móc objąć całość prowadzonych działań Następnie zapis filmowy jest omawiany wraz uczestnikami szkolenia oraz powtarzany w różnych scenariuszach, aż do uzyskania właściwych rezultatów. Zapisy cyfrowe video po szkoleniu pozostają oddane do dyspozycji uczestników, a ich treść pozostaje tajemnicą grupy szkoleniowej.

Techniki te polegają także na wykorzystywaniu zjawiska pamięci motorycznej oraz treningu mentalnego skutecznego w ćwiczeniu zachowań oraz procedur wykonywanych w warunkach silnej presji oraz stresu jaki towarzyszy zawsze działaniom ratunkowym. Kursy pierwszej pomocy odbywają się w grupach o ściśle określonej liczebności dostosowanej do potrzeb zleceniodawcy oraz specyfiki pracy jego personelu.

Na każdym szkoleniu realizowanym przez Centrum Ratownictwa do dyspozycji kursantów oprócz ambulansu oraz niezbędnego sprzętu pozostaje dwóch instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem instruktorskim. Każdy kurs, w zależności od jego programu realizowany jest na podstawie ćwiczeń praktycznych.

Metodologia stosowana w trakcie szkolenia opiera się na schemacie:

POWIEDZ
Doświadczeni instruktorzy omawiają z kursantami poszczególne standardy postępowania posługując się przy tym szerokim wachlarzem technik interaktywnych. na tym etapie kursant opanowuje podstawowe pojęcia oraz techniki zabiegów. dzięki pracy w małych grupach każdy uczestnik szkolenia ma możliwość zadawania pytań i otrzymania wyczerpujących wyjaśnień na nurtujące go problemy w zakresie pierwszej pomocy.
POKAŻ
Nasi instruktorzy to praktycy z wieloletnim stażem klinicznym, na tym etapie szkolenia pokażą kursantom omówione wcześniej schematy w praktycznym zastosowaniu z uwzględnieniem ergonomii pracy, bezpieczeństwa ratowników oraz prawidłowym wykorzystaniem i doborem właściwego sprzętu. Ten etap szkolenia to najlepszy moment na to by kursanci mogli poeksperymentować ze sprzętem i procedurami pod czujnym okiem naszych trenerów.
ĆWICZ
Techniki zabiegów -opanowane, sprzęt -poznany, pojęcia -utrwalone. Najwyższy czas sprawdzić się w ćwiczeniu symulacyjnym. Nasi instruktorzy dołożą wszelkich starań aby umiejętności wyniesione z tego ćwiczenia pozostały na długo w pamięci kursantów. Zastosowanie profesjonalnych pozoracji oraz aktorskie, a nawet kaskaderskie przygotowanie naszych trenerów zapewni bardzo realistyczną oprawę dla przeprowadzanych ćwiczeń.
OCEŃ
Cała symulacja utrwalana jest w postaci zapisu video, a po zakończeniu symulacji odtwarzana ćwiczącym. Dzięki takiej metodzie każdy uczestnik szkolenia może zobaczyć się w akcji i samodzielnie ocenić swoje błędy oraz postępy w nauce. instruktorzy omówią błędy oraz wskażą sposoby ich uniknięcia w przyszłości.
POWTÓRZ
Cała procedura edukacyjna lub jej wybrane elementy- w zależności od postępów grupy- powtarzane są wielokrotnie ,aż do uzyskania zadowalających efektów. Celem jest przygotowanie kursantów do sprawnego działania bez popełniania błędów krytycznych. Wielokrotne powtarzanie w trakcie ćwiczeń wyrabia w kursantach automatyzm zachowań dzięki któremu w sytuacji kryzysowej pomimo wystąpienia zjawiska zawężenia spostrzegania, (w wyniku stresu), uczestnik szkolenia zadziała prawidłowo.

Zastosowanie takich metod dydaktycznych daje możliwość największej intensywności szkolenia, a także wyrabiania pamięci zadaniowej polegającej na dostosowaniu podejmowanych czynności do zastanych sytuacji.

Wszędzie tam gdzie podstawą skuteczności jest działanie, tam szkolenie oparte musi być na treningu praktycznym.

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Switch to English
Kontakt
Szukaj