Polityka prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w związku z czym pragniemy poinformować, że jako Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

2. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zamówienia lub realizacji usług oferowanych przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Jeśli otrzymaliśmy Twoją zgodę, Twoje dane są przetwarzane także do celów marketingowych.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany w świetle obowiązującego prawa, m.in. przetwarzanie w celach statystycznych, kontrolnych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

W celach informacyjnych i marketingowych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

6. Podmioty, do których będą przekazywane Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, hostingu, usługodawcom obsługującym rozliczenia księgowe. Każdy z tych podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo:

 • do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres biuro@centrumratownictwa.com

  Kontakt:

  Wrocław

  ul. Muchoborska 14
  54-424 Wrocław
  tel: (+48) 515 298 555
  tel: (+48) 071 782 09 01
  Aleksandra Eljasińska
  kierownik biura CR

  Warszawa

  ul. Domaniewska 32
  02-672 Warszawa
  tel: (+48) 519 482 486
  Wojciech Urban
  manager sprzedaży

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

  Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

  Wyślij