Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniach 24-26.05.2017 r. zespół ratowników medycznych z Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. przeprowadził szkolenie z zakresu "Pierwszej pomocy przedmedycznej", w którym udział wzięło 90 pracowników Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i całkowicie spełniający nasze wymagania przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki ratownictwa i pierwszej pomocy.

Wykładowcy szczegółowo omówili zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, ale przede wszystkim przekazali uczestnikom szkolenia wiedzę praktyczną z przedmiotowego zakresu z wykorzystaniem urządzeń takich jak AED oraz profesjonalnych fantomów typu Brayden. Wykładowcy na bieżąco odpowiadali na pytania, dostosowując się do potrzeb uczestników.

Szkolenie zostało ocenione przez uczestników na najwyższym poziomie, co zostało potwierdzone w ankietach podsumowujących.

W pełni rekomendujemy Centrum ratownictwa Sp. z o.o. i w przyszłości również zamierzamy korzystać z jego usług.

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Mirosław Kulesza

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij