BUDIMEX

Budimex SA współpracuje z Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. od 2012 roku, realizując program doskonalenia kadry budowlanej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym czasie przeszkolonych zostało blisko 600 pracowników spółki.

Nasi pracownicy uczestniczą w dwudniowych szkolenia "Pierwsza Pomoc w Urazach". Program szkolenia został dopasowany do specyfiki pracy na placu budowy, typowych zagrożeń występujących w budownictwie, najczęstszych urazów, jakim ulegają pracownicy podczas wypadków przy pracy, a także nagłych stanów medycznych. Szkolenie złożone jest z krótkich wykładów oraz pozoracji, podczas których uczestnicy odgrywają scenariusze wypadków oraz akcji ratunkowych.

Centrum Ratownictwa dało się poznać jako firma profesjonalna, oferująca szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym. Instruktorzy przekazują wiedzę w sposób jasny, interesujący i zapadający w pamięć. Pracownicy Budimeksu chętnie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Ratownictwa, niejednokrotnie podkreślając, że jest to najlepsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, w jakim uczestniczyli.

Polecamy usługi Centrum Ratownictwa.

Pełnomocnik Zarządu d/s BHP Urszula Gawrysiak

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj