BUDIMEX

Budimex SA współpracuje z Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. od 2012 roku, realizując program doskonalenia kadry budowlanej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym czasie przeszkolonych zostało blisko 600 pracowników spółki.

Nasi pracownicy uczestniczą w dwudniowych szkolenia "Pierwsza Pomoc w Urazach". Program szkolenia został dopasowany do specyfiki pracy na placu budowy, typowych zagrożeń występujących w budownictwie, najczęstszych urazów, jakim ulegają pracownicy podczas wypadków przy pracy, a także nagłych stanów medycznych. Szkolenie złożone jest z krótkich wykładów oraz pozoracji, podczas których uczestnicy odgrywają scenariusze wypadków oraz akcji ratunkowych.

Centrum Ratownictwa dało się poznać jako firma profesjonalna, oferująca szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym. Instruktorzy przekazują wiedzę w sposób jasny, interesujący i zapadający w pamięć. Pracownicy Budimeksu chętnie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Ratownictwa, niejednokrotnie podkreślając, że jest to najlepsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, w jakim uczestniczyli.

Polecamy usługi Centrum Ratownictwa.

Pełnomocnik Zarządu d/s BHP Urszula Gawrysiak

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij