ENERGA OPERATOR

W okresie od 03.10.2016 r. do 25.11.2016 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowanym przez Centrum Ratownictwa Sp. o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długa 16B/93. Szkolenie objęło 480 pracowników ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców z siedzibą w Koszalinie.

Zajęcia były przeprowadzone dynamicznie, z entuzjazmem, który udzielał się uczestnikom szkolenia, a każdy punkt teorii poparty był ćwiczeniami. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek i rozwiązań do zastosowania w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy, otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników szkolenia.

W związku z powyższym z przyjemnością rekomendujemy CENTRUM RATOWNICTWA Sp. z o.o. jako profesjonalnego i solidnego organizatora szkoleń, gwarantującego wysoką jakość szkoleń zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Prezes Zarządu Tomasz Smaruj

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij