Karpacki Ośrodek Wsparcia SG

Miło nam zarekomendować Centrum Ratownictwa Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, jako wiarygodną firmę, świadczącą usługi terminowo, z zachowaniem zasad należytej staranności.

Firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. w terminie od 15 do 19 czerwca 2015 r. przeprowadziła 5-dniowe szkolenie z zakresu medycyny taktycznej - udzielanie pomocy medycznej w działaniach bojowych (Tactical Combat Casualty Care-TCCC) z elementami nauki specjalistycznego słownictwa w języku angielskim dla 40 osób w ramach projektu nr 3 NMF PL 15/14, pt. "THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej" w ramach programu PL-15 "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" współfinansowanego z Funduszy Norweskich (Norway Grants), a realizowanego przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W ramach umowy nr 21/1/14/52/16 firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. przeszkoliła:

 • 12 funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu;
 • 8 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • 8 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • 6 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • 6 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu

  płk SG Mieczysław Kurek

  Kontakt:

  Wrocław

  ul. Muchoborska 14
  54-424 Wrocław
  tel: (+48) 517 123 112
  tel: (+48) 071 782 09 01
  Aleksandra Eljasińska
  Kursy dla osób indywidualnych

  Warszawa

  ul. Domaniewska 32
  02-672 Warszawa
  tel: (+48) 519 482 486
  Wojciech Urban
  Obsługa klientów biznesowych

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

  Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

  Wyślij