Karpacki Ośrodek Wsparcia SG

Miło nam zarekomendować Centrum Ratownictwa Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, jako wiarygodną firmę, świadczącą usługi terminowo, z zachowaniem zasad należytej staranności.

Firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. w terminie od 15 do 19 czerwca 2015 r. przeprowadziła 5-dniowe szkolenie z zakresu medycyny taktycznej - udzielanie pomocy medycznej w działaniach bojowych (Tactical Combat Casualty Care-TCCC) z elementami nauki specjalistycznego słownictwa w języku angielskim dla 40 osób w ramach projektu nr 3 NMF PL 15/14, pt. "THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej" w ramach programu PL-15 "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" współfinansowanego z Funduszy Norweskich (Norway Grants), a realizowanego przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W ramach umowy nr 21/1/14/52/16 firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. przeszkoliła:

 • 12 funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu;
 • 8 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • 8 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • 6 funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • 6 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu

  płk SG Mieczysław Kurek

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Kontakt
  Szukaj