Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów niniejszym potwierdza, że firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. 53-658 Wrocław, ul. Długa 16B/93 świadczyła zgodnie z umową nr C/469/15/BWT/B/180 z dnia 6.10.2015 r. usługę w zakresie: szkolenia pracowników Ministerstwa Finansów z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się pracowników w budynku Ministerstwa podczas zagrożenia terrorystycznego i pożarowego.

Firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. 53-658 Wrocław, ul. Długa 16B/93 wywiązała się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowie bez zastrzeżeń i z należytą starannością.

DYREKTOR Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi

Andrzej Osowiecki

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 515 298 555
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
kierownik biura CR

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
manager sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przesyłanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celach przedstawienia oferty szkoleniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) („Ustawa") przez Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.i podmioty powiązane.

Wyślij