Plus GSM - Polkomtel S.A.

Centrum Ratownictwa Medycznego, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krynickiej 66/12, w latach 2008, 2009 i 2010 przeprowadziło dla 100 członków Formacji Obrony Cywilnej Polkomtel S.A. szkolenia z zakresu „Ratownictwo w stanach zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy”. W tym roku Centrum Ratownictwa Medycznego również będzie realizowało szkolenia dla FOC.

W ramach wyżej wymienionych szkoleń firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione, pod kątem jakości szkolenia.

Wyjątkową efektywność szkoleń Centrum Ratownictwa osiąga poprzez:

  • bardzo wysoki poziom wiedzy wykładowców
  • dostosowanie treści i tempa szkolenia do umiejętności i oczekiwań uczestników
  • wskazywanie możliwości praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy i umiejętności
  • dobre opracowanie materiałów
  • wysoką kulturę osobistą
  • troskę o dobrą atmosferę podczas szkoleń
  • łatwość nawiązywania kontaktów wykładowców z uczestnikami szkoleń

Nasi pracownicy bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez wyżej wymienioną firmę. Uczestnicy szkoleń odbierają je jako przynoszące wymierne korzyści, pogłębiające znajomość tematu. Świadectwem tego są wyniki ankiet przeprowadzanych wśród członków FÓC, po każdym zakończonym szkoleniu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu współpracy z firmą Centrum Ratownictwa Medycznego i planujemy ją kontynuować w kolejnych latach.

Centrum Ratownictwa Medycznego polecamy jako profesjonalnego i odpowiedzialnego partnera.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Zbigniew Sibilski

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij