Warbud S.A.

W 2009 roku Warbud SA nawiązała współpracę z Centrum Ratownictwa Medycznego z siedzibą we Wrocławiu przy uf. Długiej 16B/93. Postawiono przed zespołem CRM, kierowanym przez Pana Jacka Siewierę, zadanie przygotowania kadry naszej Firmy do wykonywania zadań w ramach Systemu Pierwszej Pomocy.

Jesteśmy pełni uznania dla jakości przeprowadzonych szkoleń, ich przygotowania merytorycznego oraz elastyczności i sprawności działania Firmy. Miało to szczególne znaczenie z uwagi na skalę realizowanego przedsięwzięcia przekraczającą dwieście tysięcy złotych oraz współudział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze doświadczenia z współpracy z Centrum Ratownictwa Medycznego pozwalają nam stwierdzić, że jest to partner godny plecenia.

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
mgr inż Jerzy Werle

Kontakt:

Wrocław

ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel: (+48) 517 123 112
tel: (+48) 071 782 09 01
Aleksandra Eljasińska
Kursy dla osób indywidualnych

Warszawa

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
tel: (+48) 519 482 486
Wojciech Urban
Obsługa klientów biznesowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ratownictwa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 16B/93, wpisana do KRS pod numerem 0000405373. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@centrumratownictwa.com lub telefoniczną tel. +48 515298555.

Zapoznałam/em się z Polityką prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych, rozumiem ją i akceptuję.

Wyślij