Warbud S.A.

W 2009 roku Warbud SA nawiązała współpracę z Centrum Ratownictwa Medycznego z siedzibą we Wrocławiu przy uf. Długiej 16B/93. Postawiono przed zespołem CRM, kierowanym przez Pana Jacka Siewierę, zadanie przygotowania kadry naszej Firmy do wykonywania zadań w ramach Systemu Pierwszej Pomocy.

Jesteśmy pełni uznania dla jakości przeprowadzonych szkoleń, ich przygotowania merytorycznego oraz elastyczności i sprawności działania Firmy. Miało to szczególne znaczenie z uwagi na skalę realizowanego przedsięwzięcia przekraczającą dwieście tysięcy złotych oraz współudział Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze doświadczenia z współpracy z Centrum Ratownictwa Medycznego pozwalają nam stwierdzić, że jest to partner godny plecenia.

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
mgr inż Jerzy Werle

  • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rowój
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kontakt
Szukaj