Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów niniejszym potwierdza, że firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. 53-658 Wrocław, ul. Długa 16B/93 świadczyła zgodnie z umową nr C/469/15/BWT/B/180 z dnia 6.10.2015 r. usługę w zakresie: szkolenia pracowników Ministerstwa Finansów z zakresu pierwszej pomocy oraz zachowania się pracowników w budynku Ministerstwa podczas zagrożenia terrorystycznego i pożarowego.

Firma Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. 53-658 Wrocław, ul. Długa 16B/93 wywiązała się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowie bez zastrzeżeń i z należytą starannością.

DYREKTOR Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi

Andrzej Osowiecki

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj