Plus GSM - Polkomtel S.A.

Centrum Ratownictwa Medycznego, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krynickiej 66/12, w latach 2008, 2009 i 2010 przeprowadziło dla 100 członków Formacji Obrony Cywilnej Polkomtel S.A. szkolenia z zakresu „Ratownictwo w stanach zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy”. W tym roku Centrum Ratownictwa Medycznego również będzie realizowało szkolenia dla FOC.

W ramach wyżej wymienionych szkoleń firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione, pod kątem jakości szkolenia.

Wyjątkową efektywność szkoleń Centrum Ratownictwa osiąga poprzez:

  • bardzo wysoki poziom wiedzy wykładowców
  • dostosowanie treści i tempa szkolenia do umiejętności i oczekiwań uczestników
  • wskazywanie możliwości praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy i umiejętności
  • dobre opracowanie materiałów
  • wysoką kulturę osobistą
  • troskę o dobrą atmosferę podczas szkoleń
  • łatwość nawiązywania kontaktów wykładowców z uczestnikami szkoleń

Nasi pracownicy bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez wyżej wymienioną firmę. Uczestnicy szkoleń odbierają je jako przynoszące wymierne korzyści, pogłębiające znajomość tematu. Świadectwem tego są wyniki ankiet przeprowadzanych wśród członków FÓC, po każdym zakończonym szkoleniu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu współpracy z firmą Centrum Ratownictwa Medycznego i planujemy ją kontynuować w kolejnych latach.

Centrum Ratownictwa Medycznego polecamy jako profesjonalnego i odpowiedzialnego partnera.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Zbigniew Sibilski

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj