KPP Course - Qualified First Aid Course for companies

Check what our course is about and...

BECOME A HERO

FOR REAL

A brief description of the trainings

The qualified first aid course gives the highest permission to provide first aid for people without medical education. It is carried out based on the provisions of the Act on State Emergency Medical Services. After completing the course, the student take an exam (practice + theory), as a result of which receives RESCUE qualifications - in accordance with Polish law. Regarding tocompanies, corporations and industrial plants, this course is addressed to employees of OHS services, employees who are responsible for providing first aid on the area of the plant or being part of the on-site rescue teams. The course allows:

 • Raise the professional qualifications of employees in occupational health and safety services and people who are responsible for safety in the workplace to a high degree
 • Have the latest knowledge and skills from qualified first aid used in training conditions that are as close as possible to the course of real events
 • Rozpocząć tworzenie oraz szkolenie Zakładowych Zespołów Ratownictwa w Państwa Firmach
 • Zaktualizować wiedzę zawodową poprzez wymianę doświadczeń z osobami na podobnych stanowiskach
 • The scope of the course

  Szkolenie przygotowane dla służb zakładowych przez Centrum Ratownictwa poszerzone zostało o tematykę związaną z organizacją Zakładowych Służb Ratunkowych, zasadami ich zarządzania, szkolenia oraz wyposażenia według europejskich standardów. Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, z czego aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych z użyciem defibrylatora. Szkolenie oferowane przez Centrum Ratownictwa przeznaczone jest dla firm i instytucji zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami życia lub zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezbędny dla personelu firm, które zawodowo realizują zadania związane z ochroną ludzkiego życia i zdrowia oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.

  Certyfikacja z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nieodzowna także dla pracowników firm, lub których personel należy do grup podwyższonego ryzyka, lub na które obowiązek szkolenia został narzucony przez Ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów.

  Become a KPP Rescuer with the Centrum Ratownictwa!

  41 hours of practical classes!
  Realistic appearances!
  High passability!
  Watch the video and feel the unique atmosphere of our courses today!

  Show the course schedule

  Open training

  02
  October

  Wroclaw

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  02
  October

  Gdańsk

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  02
  October

  Lodz

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  16
  October

  Poznan

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  16
  October

  Olsztyn

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  16
  October

  Warsaw

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  16
  October

  Katowice

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  06
  November

  Warsaw

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  06
  November

  Lublin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  06
  November

  Cracow

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  20
  November

  Poznan

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  20
  November

  Bydgoszcz

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  20
  November

  Wroclaw

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  20
  November

  Gdańsk

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  04
  December

  Szczecin

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  04
  December

  Lodz

  KPP - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Reserve spot
  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
  Przełącz na polski
  Kontakt