#bezpiecznie

8 kwietnia o godz. 10:00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (bud. D) odbędzie się inauguracja cyklu spotkań informacyjnych ze służbami mundurowymi - Kryminalny Wrocław. W ramach imprezy Centrum Ratownictwa poprowadzi dla jej uczestników zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W czasie inauguracji Centrum Ratownictwa przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nasi instruktorzy – ratownicy medyczni przez cały dzień będą do dyspozycji uczestników, którzy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznać sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu, ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pomocy. Zorganizowane przez nas szkolenia będą obejmowały m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, ułożenie pacjenta nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bocznej, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i urazów, szybką i sprawną ewakuację oraz wiele innych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak ważne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz dlaczego warto uczestniczyć w kursach i szkoleniach z tego zakresu.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj