Bezpieczny pacjent, bezpieczny ratownik?

W kwietniowym numerze miesięcznika ATEST dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera omawia prawne i medyczne granice udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy w świetle nowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji wydanych pod koniec 2015 roku.

Pod koniec 2015 roku Polska Rada Resuscytacji w ślad za Europejską Radą Resuscytacji wydała aktualizację zaleceń dotyczących zasad prowadzenia podstawowych zabiegów ratujących życie. Wytyczne resuscytacji stanowią swego rodzaju instrukcję określającą szczegółowe zasady postępowania oraz szkolenia personelu wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy. Dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera na łamach miesięcznika ATEST wyjaśnia wpływ aktualnych zaleceń na organizację systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz na odpowiedzialność służby bhp w tym zakresie. Autor porusza m.in. temat podawania leków rozszerzających oskrzela, podaży adrenaliny czy wykorzystania tlenoterapii przez osoby udzielające pierwszej pomocy oraz przez osoby udzielające kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto dr Siewiera zauważa, że wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji przygotowywane są jako zbiór ogólnych i powszechnych procedur. Nie uwzględniają one systemów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich, w związku z czym nie należy ich rozumieć jako bezwzględne standardy postępowania.

Artykuł do przeczytania w zakładce Czytelnia

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj