Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy

W okresie od 20.09.2017 do 26.10.2017 Centrum Ratownictwa przygotowało i przeprowadziło cykl szkoleń dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy. W trakcie 19 dni szkoleniowych w 4-godzinnych szkoleniach „Pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia praktyczne” wzięło udział 488 pracowników, natomiast w szkoleniach 8-godzinnych „Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz udzielanie instruktażu pierwszej pomocy podawanego przez telefon” wzięło udział 70 pracowników UM.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj