Jesteśmy partnerem akcji: Szanuj Życie! Bezpieczna praca na wysokości.

Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają trzecią edycję kampanii pod nazwą „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE – UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA” realizowaną pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”.

W 2011 roku działania polegają na inspirowaniu pracodawców i przedsiębiorców budowlanych do rzetelnego spełniania obowiązków w zakresie ogólnej organizacji pracy, nadzoru nad wykonywaną pracą, w szczególności w zakresie przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Centrum Ratownictwa jest oficjalnym partnerem tej akcji.

Emilian Kamiński wypowiada się o akcji "Szanuj Życie" oraz o najtańszych szkoleniach.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj