Komenda Główna Policji - największy kontrakt w Polsce

W wyniku dwuletnich przygotowań, od listopada 2011 roku, Komenda Główna Policji w Warszawie rozpoczęła program wdrażania standardu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do służby policjantów na terenie całego kraju. Jako lider polskiego rynku szkoleń w zakresie medycyny ratunkowej - Centrum Ratownictwa, na zlecenie Komendanta Głównego, realizuje ten największy w Polsce kontrakt szkoleniowy.

Komenda Główna Policji przeznaczyła na realizacje programu ponad 2 mln złotych oraz kompletne zaplecze logistyczne w postaci sal, bazy hotelowej oraz terenów ćwiczeniowych. W 52 zaplanowanych sesjach szkoleniowych weźmie udział ponad 3000 policjantów, pełniących obowiązki we wszystkich wydziałach Policji: prewencji, drogówki, a także w samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany w ramach projektu, na mocy rozporządzenia ministra zdrowia, trwa 66 godzin, z czego aż 42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Ćwiczenia praktyczne obejmują m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, umiejętność prowadzenia wstępnej segregacji medycznej oraz obsługę defibrylatora automatycznego i półautomatycznego, a także zagadnienia urazowe dopasowane specjalnie do specyfiki pracy policjantów. Po zdaniu państwowego egzaminu teoretyczno - praktycznego uczestnicy otrzymują tytuł „ratownika”, na mocy ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. Szkolenie funkcjonariuszy zainicjowało także wdrożenie do działań Policji standardów dostosowanych do potrzeb i specyfiki pracy funkcjonariuszy.

Ćwiczenia zaplanowane zostały na terenie ośrodka szkoleniowego Komendy Głównej Policji w Sułkowicach, oddanego do dyspozycji instruktorów Centrum Ratownictwa na okres dwóch lat, specjalnie na potrzeby projektu.

Rozpoczęcie szkolenia policjantów jest pierwszym, tak wielkim projektem powierzonym przez jednostkę publiczną zewnętrznemu ośrodkowi szkoleniowemu, zrzeszającemu ekspertów z zakresu medycyny ratunkowej. Wierzymy, że efekty outsource’ingu w zakresie szkolenia funkcjonariuszy staną się wzorem dla innych służb i instytucji publicznych realizujących zadania systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Jesteśmy dumni, że realizację tak strategicznego projektu Komenda Główna Policji powierzyła zespołowi ekspertów Centrum Ratownictwa, potwierdzając tym samym pozycję naszej firmy, jako wiodącego ośrodka szkoleniowego w Polsce.

Więcej na:

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj