Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 2016

Zapraszamy na ostatnie organizowane przez nas w tym roku kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest to najszerszy kurs z zakresu pierwszej pomocy. Obejmuje 66 godzin zajęć, z czego 42 godziny są poświęcone na zajęcia praktyczne, a 24 godziny na zajęcia teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po którym wydawane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytuł „Ratownika”.

Zapraszamy na ostatnie organizowane przez nas w tym roku kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Spotykamy się we Wrocławiu: I część 18-20.11., II część 25-27.11.2016 oraz w Warszawie I część 02-04.12, II część 09-11.12.2016.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj