Medycyna Dziczy 2016 (Wilderness medicine)

W dniach 17-19 czerwca odbyła się tegoroczna edycja kursu Medycyny Dziczy. Wzięło w niej udział 13 osób. I część szkolenia zorganizowane została na Ślęży, natomiast II część w Kotlinie Jeleniogórskiej. Szkolenie prowadzą instruktorzy survivalu, specjaliści Centrum Ratownictwa.

Szkolenie skierowane jest do osób, które z jednej strony chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ratownictwa, z drugiej zaś przeżyć niesamowitą przygodę. Program Medycyny Dziczy został opracowany tak, aby pomóc przygotować uczestników na nieoczekiwane zagrożenia i dać im możliwość skonfrontowania posiadanych umiejętności w obliczu rozmaitych sytuacji. Na kursie przekazywana jest wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy w trudnych warunkach, transportu poszkodowanego, budowy przepraw linowych, budowy tymczasowego schronienia i wielu innych przydatnych umiejętności. Szkolenie rozpoczęło się w piątek godzinach wieczornych i pierwszym punktem programu było przygotowanie tymczasowego schronienia. W trakcie szkolenia uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach z ratownictwa wysokościowego i wodnego. Wśród zadań przygotowanych przez instruktorów było badanie poszkodowanego w trudnych warunkach i jego ewakuacja. Program kursu ponadto zawierał takie elementy jak urazy kręgosłupa, urazy kostno-stawowe, walkę z bólem i drabinę analgetyczną, walkę z hipotermią czy tamowanie krwotoków.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj