Najlepsza grupa ever!

W ubiegły weekend zakończyliśmy ostatnią w tym roku edycję kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy we Wrocławiu. Pełna frekwencja i "najlepsza grupa ever"! Dziękujemy Wam za udział i gratulujemy uzyskania tytułu Ratownika. Do zobaczenia!

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest to najszerszy kurs z zakresu pierwszej pomocy. Obejmuje 66 godzin zajęć, z czego 42 godziny są poświęcone na zajęcia praktyczne, a 24 godziny na zajęcia teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po którym wydawane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytuł „Ratownika”.

Tytuł "Ratownika" może uzyskać osoba związana z Systemem PRM lub jednostką współpracującą z Systemem. Oprócz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Policja, PSP, WOPR, itd.) jednostkami współpracującymi z systemem PRM są również stowarzyszenia i organizacje, które wykonują działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych. Członkowie lub wolontariusze którejkolwiek z tych organizacji mają możliwość uzyskania tytułu Ratownika i są uprawnieni do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rejestr tych jednostek prowadzi Wojewoda właściwy dla każdego województwa.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj