Policjanci przeszkoleni przez Centrum uratowali życie dziecka

Nie ma dla nas większej satysfakcji niż kolejna wiadomość o tym, że kursanci Centrum Ratownictwa uratowali komuś życie. Policjanci z Nowego Targu udzielili pierwszej pomocy półtorarocznej dziewczynce, która nie oddychała i była nieprzytomna.

Kilka dni temu zadzwonił do nas jeden z policjantów z Nowego Targu, który brał udział w kursie KPP zrealizowanym przez Centrum Ratownictwa na zlecenie Komendanta Głównego Policji w ramach projektu "Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy". Opowiedział nam o sytuacji, kiedy jadąc na interwencję zauważyli na poboczu zbiegowisko wokół kobiety z małym dzieckiem. Jak się okazało 18-miesięczna dziewczynka była nieprzytomna i nie oddychała, a żaden ze świadków zdarzenia nie był przeszkolony do udzielenia jej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze Policji natychmiast przystąpili do działania. Jeden z nich rozpoczął resuscytację, dzięki czemu udało mu się przywrócić dziecku oddech, natomiast drugi zebrał wywiad i starał się uspokoić przerażoną matkę. Policjanci zabezpieczali niemowlę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

„Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmował 52 sesje szkoleniowe, w których łącznie wzięło udział ponad 3000 policjantów pełniących obowiązki we wszystkich wydziałach Policji: prewencji, drogówce, a także w samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych. Podstawowym celem szkolenia było uzyskanie przez funkcjonariuszy Policji uprawnień formalnych oraz umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w codziennej służbie, podczas planowych działań policyjnych, w czasie akcji i operacji policyjnych podejmowanych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami i awariami technicznymi oraz w przypadku konieczności ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zrealizowany w ramach projektu, na mocy rozporządzenia ministra zdrowia, trwał 66 godzin, z czego aż 42 godziny poświęcone były na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, prowadzenie wstępnej segregacji medycznej oraz obsługę defibrylatora i półautomatycznego, a także zagadnienia urazowe dopasowane specjalnie do specyfiki pracy policjantów. Po zdaniu państwowego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej uczestnicy otrzymali tytuł „Ratownika” (na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Szkolenie funkcjonariuszy zainicjowało także wdrożenie do działań Policji standardów dostosowanych do potrzeb i specyfiki pracy funkcjonariuszy.

Serdecznie gratulujemy postawy, a dziewczynce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj