Ratownictwo drogowe dla kierowców MZA

W drugiej połowie marca Centrum Ratownictwa przeprowadziło dwa dwudniowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa drogowego dla pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 21 kierowców warszawskich autobusów, jednak w najbliższych miesiącach MZA planuje przeszkolić kolejne grupy.

Pracownicy Miejskich Zakładów Autobusowych w trakcie dwudniowego szkolenia przećwiczyli procedury postępowania w różnych sytuacjach, z którymi mogą mieć styczność w komunikacji zbiorowej. Kierowcy mieli możliwość opanowania zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora AED, jak również zapoznania się z wiedzą dotyczącą internistycznych przyczyn oraz zasad postępowania w stanach zagrożenia życia (np. ostrym zespole wieńcowym/zawale, udarze mózgu, hipoglikemii w przebiegu cukrzycy i epilepsji). Ponad to nauczyli się zaopatrywać podstawowe urazy tj. złamania, zwichnięcia, zranienia czy poparzenia. W programie szkolenia zaplanowany został również trening trzech symulowanych akcji ratowniczych. Kierowcy pod okiem naszych instruktorów przećwiczyli ewakuację pasażerów z zadymionego autobusu, a następnie sami mieli za zadanie wydostać się z zasnutego gryzącym dymem samochodu osobowego mającego zablokowane drzwi i okna.

  • European Funds - Smart Growth
  • Republic of Poland
  • European Union - European Regional Development Fund
Przełącz na polski
Kontakt
Szukaj